Aandachtsruimte en perspectief

Sinds 1995 werkt Florus Kruyne als geestelijk verzorger (parttime) in het Diakonessenhuis Utrecht. In het ziekenhuis ontmoet een geestelijk verzorger mensen met heel diverse levensbeschouwingen, religieus of niet, in belangrijke momenten van hun leven. Het komt erop aan, in die betrekkelijk korte momenten van contact, er helemaal te zijn. Ook hier is aandacht- en compassievolle presentie, de training en het onderhoud ervan, elementair.

Mindfulness- en meditatieoefeningen met patiënten, meditatie in de middagpauze en Mindfulnesstrainingen voor medewerkers zijn nieuwe ontwikkelingen in Florus’ werkzaamheden. De mindfulnessopleiding, de compassietraining, een gespreksvoeringsmodel als de Oplossingsgerichte gespreksvoering (Solutionfocused Brief Therapy), bewijzen zijn gesprekspartners en hem goede diensten.

Over de toepassing van dit laatste model in pastoraat en geestelijk verzorging publiceerde hij twee artikelen..