Predikant

Florus Kruyne is als predikant (parttime) verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU). Deze vrijzinnige geloofsgemeenschap, ruimdenkend en ruimhartig, vormt een goede context voor uiteenlopende activiteiten van spirituele, filosofische en praktische aard (zie www.geertekerk.nl).

Naast de gebruikelijke taken van een predikant zoals pastorale zorg, voorgaan in diensten, bezinning en bestuur, heeft Florus zich toegelegd op activiteiten met een meditatief karakter.

De diensten van ‘Woord&Meditatie’, de Aandacht- of Mindfulnesstraining, de Compassietraining en retraites passen goed in zijn opvatting van het predikantschap.


Diensten van ‘Woord&Meditatie’

De combinatie van de inspirerende kracht van woorden én van aandachtsvol aanwezig zijn, is de intentie van de diensten van woord & meditatie, in principe drie keer per jaar in 2018:

Data

16 december 2018

Aanvang

10.30 uur

Locatie

Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

De meditatie is opgenomen in een liturgische setting. Er wordt net als in andere diensten ook gezongen, naar woord en muziek geluisterd, gebeden, gecollecteerd voor een goed doel en gezegend.

In de loop van jaren ervaring met deze diensten is een zekere vorm uitgekristalliseerd waarin ‘westerse’ spiritualiteit (woord-, beeld- en handelingsgericht) en ‘oosterse’ spiritualiteit (aandacht-, verstilling- en zijnsgericht) hand in hand gaan.


Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kijk voor meer informatie over de identiteit en de activiteiten van de Remonstrantse Gemeente Utrecht op Website van de Geertekerk.