Professionele begeleiding

Zowel voor individuele supervisie als groepssupervisie in de hulpverlenende beroepen (geestelijke verzorging, pastoraat, maatschappelijk werk e.a.) is Florus Kruyne beschikbaar.

Hij heeft ruime ervaring met zowel het kerkelijk gemeentewerk als met het werken in een instelling.

Met plezier liet hij zich bijscholen in Gestalt en Droomwerk, Transactionele Analyse, Reframing en de Oplossingsgerichte gespreksvoering ofwel de Solutionfocused Brief Therapy.

Over de toepassing van dit laatste model in pastoraat en geestelijk verzorging publiceerde hij twee artikelen (zie publicaties).

Affiniteit met de christelijke mystiek, boeddhistische meditatie en de mindfulness benadering kleuren zijn supervisorschap verder in.

Tarief:
Indien de instelling/organisatie betaalt: 120€ per sessie (Anderhalf uur)
Indien de professional zelf betaalt: 90€ per sessie

Registraties

2004
Pastoraal supervisor, zie www.raadkpv.nl

2006
Centrumopleider
(trainer van de Klinische Pastorale Vorming)

2006
Geregistreerd bij de LVSC onder nummer S11781H2, zie www.lvsc.eu en bij de Raad KPV, zie www.raadkpv.nl/supervisoren