“So kommt alles und kommt, und man hat nur mit dem ganzen Herz dazusein” (Rilke, geciteerd door Etty Hillesum)

Mindfulness en Compassie

Florus Kruyne is sinds 2011 actief als Mindfulness- (MBSR) en Compassietrainer (MBSL). Het geven van deze trainingen is bij Florus ingebed in een jarenlange meditatiepraktijk (Vipassana) en affiniteit met de wijsheidstradities van christendom en boeddhisme. Ze geven perspectief en diepgang aan de training van aandacht en compassie. Tot voor kort was Florus werkzaam als geestelijk verzorger (Diakonessenhuis) en als predikant (Geertekerk).

  • Trainer
  • Predikant
  • Supervisor
  • Geestelijk verzorger
  • Over Florus
Neem contact op met Florus

“Meditatie is als voedsel voor geluk. Wanneer meditatie inspannend en hard werken is, dan is er iets mis. Met mindfulness ademen laat ons van de levensvreugde proeven. Er is zoveel leed in de wereld, waarom zouden we op een kussen gaan zitten om het lijden te vergroten? Meditatie moet een bron van ontspanning zijn, en van geluk.”
– Thich Nhat Hanh

Trainer

Florus Kruyne is een gecertificeerd en ervaren Mindfulness- en Compassietrainer. Onder andere voor medewerkers in de gezondheidszorg gaf hij diverse trainingen. Voor ex-trainees biedt hij maandelijks de ‘Onderhoudsmiddagen Mindfulness’ en organiseert stiltedagen en retraites.

Bekijk alle trainingen

“I am larger and better than I thought. I did not know I held so much goodness”
Walt Whitman

Predikant

Florus Kruyne was tot medio 2021 als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU).

In deze vrijzinnige geloofsgemeenschap, ruimdenkend en ruimhartig, gaf hij Mindfulness- en Compassietrainingen. Verder waren er de ‘diensten van woord&meditatie’ en diverse cursussen van meditatieve aard zoals ‘de meditatieproeverij’.
De verbinding tussen de christelijke en boeddhistische tradities kwamen vaak aan de orde, in cursussen als ‘Living Buddha, living Christ’ (Thich Nhat Hanh) en ‘cursus in liefde’.

Die verbinding houdt Florus nog steeds bezig.

Predikant

“Als ik een aanhanger van een ander geloof ontmoet die zich laat leiden door liefde, heb ik het gevoel dat we dezelfde godsdienst belijden.” Mohamed al Bachiri in “Een jihad van liefde”

Supervisor

Zowel voor individuele supervisie als groepssupervisie in de hulpverlenende beroepen (geestelijke verzorging, pastoraat, maatschappelijk werk e.a.) is Florus Kruyne beschikbaar.

Hij heeft ruime ervaring met zowel het kerkelijk gemeentewerk als met het werken in een zorginstelling. Kenmerkend voor zijn supervisiestijl zijn: veiligheid, humor, milde uitdaging en aandacht voor de spirituele achtergrond van de supervisant.

Florus is LVSC-geregistreerd: KRU002-S H3

Supervisie

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”
Carl Rogers

Geestelijk verzorger

Van 1995 tot medio 2021 werkte Florus Kruyne als geestelijk verzorger (parttime) in het Diakonessenhuis Utrecht.

In het ziekenhuis ontmoet een geestelijk verzorger mensen met heel diverse levensbeschouwingen, religieus of niet, in belangrijke momenten van hun leven. Het is prachtig werk. De vele en rijke ervaringen draagt hij met zich mee.

Wat deed Florus als geestelijk verzorger?

“Like a caring mother, holding and guarding the life of her only child, so with a boundless heart, hold yourself and all beings”
– Buddha

Over Florus / Contact

Florus Kruyne (1954) is getrouwd met Tina Geels. Zij hebben twee zoons Thomas (1989) en Jeroen (1991).

Hij combineerde lange tijd, tot aan zijn pensionering medio 2021, 2 functies: Die van predikant (de Remonstrantse Gemeente Utrecht, vanaf 1990) en die van geestelijk verzorger (Diakonessenhuis Utrecht, vanaf 1995).

Het was een mooie combinatie!

Tegenwoordig richt hij zich op de Mindfulness- en Compassietrainingen en op Supervisie.

Ga naar het contactformulier